fbpx
Bez obaw

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego​

Egzamin ósmoklasisty jest jednym z najważniejszych egzaminów w życiu młodego człowieka, ponieważ to on często decyduje o tym, do jakiej szkoły dostanie się uczeń.
Jednakże, aby go zdać, nie wystarczy jedynie powierzchowna znajomość lektur czy gramatyki. Egzamin jest pewną formą sprawdzenia wiedzy, a zatem wymaga określonych kompetencji.
W Lesson Corner dbamy o to, aby uczeń uzupełnił wiedzę, którą zdobył w szkole, a także podniósł swoje kompetencje językowe.

Co wchodzi w skład kursu?

 • Podręcznik
 • Ćwiczenia dotyczące:
  • zadań otwartych
  • zadań zamkniętych
  • czytania ze zrozumieniem
  • tworzenia wypowiedzi pisemnych
  • powtórzenia znajomości lektur obowiązkowych
  • powtórzenia zagadnień gramatycznych
 • możliwość konsultacji z nauczycielem w razie nieobecności bądź problemów z
  przyswojeniem materiału
 • materiały pomocnicze