fbpx

Czas na trochę wiedzy

Angielski dla młodzieży 15-19 lat

Kursy dla liceum

Obecnie znajomość języka angielskiego jest jedną z podstawowych umiejętności, które dziecko musi posiąść, aby mieć lepszy start w dorosłość.
W Lesson Corner nie skupiamy się jedynie na poprawieniu ocen w szkole, ale na tym, aby nasi uczniowie potrafili porozumiewać się w języku angielskim na co dzień w różnych sytuacjach.
W Lesson Corner korzystamy z podręczników National Geographic Learning tworzonych przez światowej sławy autorów, renomowanych redaktorów i najlepszych konsultantów z dziedziny metodyki nauczania języków obcych.
Co więcej, stawiamy na naukę opartą o autentyczne materiały, a także uczymy krytycznego myślenia i wypowiadania swoich opinii w języku angielskim.

Co wchodzi w skład kursu?

  • Spotkania 2 razy w tygodniu po 90 minut
  • Zestaw ucznia (w cenie)
  • System ewaluacji postępów ucznia w formie testów śródrocznych
  • Certyfikat ukończenia kursu wraz z oceną
  • Możliwość konsultacji z lektorem w razie nieobecności bądź dodatkowych pytań