Kurs Savvy Ed – nauka angielskiego dla dzieci 7-10 lat

Savvy Ed

Metoda Savvy Ed to kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-10 lat. Jest to kontynuacja metody Teddy Eddie i kolejny kurs, który stanowi ważne ogniwo na zaplanowanej ścieżce edukacji językowej w Lesson Corner!

Kurs Savvy Ed pozwala dzieciom na płynne przejście na kolejny etap w nauce języka angielskiego. To zajęcia ambitne o obszernym materiale, ale jednocześnie niezwykle przyjazne dla małych kursantów. Metoda wdraża nowe słownictwo i zagadnienia tak, że dzieci nawet nie czują, ile wiedzy przyswajają! To wszystko możliwe jest również dzięki doskonałemu przygotowaniu i nabytemu doświadczeniu, jakie kursanci otrzymali w poprzednich latach podczas kursu Teddy Eddie.

Savvy Ed – kurs języka angielskiego z samymi pozytywami!

Savvy Ed to kolejna, po Teddy Eddie, metoda wyróżniająca się innowacją i unikalnością. Wszystkie elementy kursy Savvy Ed są ułożone w logiczny system, który pozwala na znaczne podniesienie efektywności nauki.

 • EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ, czyli “stopniowe narastanie” w zadaniach, powtórkach i w ułożeniu materiału językowego
 • KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ – to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych.
 • SYSTEMY MOTYWACYJNE zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo).
 • System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

 • jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości, w jakim kierunku zmierzają i jakich końcowych efektów od nich oczekujemy.
 • budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać, w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek
 • informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował rodzica o tym, co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co należy zwrócić uwagę na każdym etapie
 • jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”)

Co wchodzi w skład kursu?

 • Savvy Book, czyli Podręcznik Ucznia. 
 • Snowball Book, czyli Książka Ćwiczeń. 
 • ParentsBook, czyli Książka Rodzica. Służy ona za zeszyt kontaktu, do którego uczniowie będą wklejać informacje przekazywane przez lektora oraz w której lektor będzie wpisywał informację o zaliczeniach kolejnych partii materiału przez dziecko. 
 • Savvy Quest dostęp do edukacyjnej aplikacji, która jest uzupełnieniem kursu, w przyjemny i nowoczesny sposób uczy słownictwa, wymowy i gramatyki, utrwala poznany na lekcjach materiał. 
 • Savvy Tile to magiczna płytka, która powoduje, że część tekstu w podręczniku “znika.” Jest to idealne narzędzie do ćwiczenia kontrolowanej komunikacji i powtarzania materiału na zajęciach oraz w domu. 
 • Teczka z logo Savvy Ed. 
 • Certyfikat oraz Medal Savvy Eda  

ZAREZERWUJ MIEJSCE W GRUPIE

Liczba miejsc w naszych grupach jest ograniczona. Nie zwlekaj! Napisz do nas i zagwarantuj swojemu dziecku prawdopodobnie najlepszą edukację językową w Polsce!