fbpx
Czas na naukę

Angielski ADULTS

Kurs Angielski ADULTS

W Lesson Corner oferujemy zajęcia nie tylko dla dzieci i młodzieży, lecz także dla dorosłych, ponieważ wiemy, jak bardzo potrzebna jest znajomość języka angielskiego w dorosłym życiu, czy to w sferze prywatnej czy zawodowej.

Co wchodzi w skład kursu?

  • Spotkania 2 razy w tygodniu po 90 minut
    116 godzin lekcyjnych
  • Podręcznik
  • System ewaluacji postępów kursanta w formie testów śródrocznych
  • Certyfikat ukończenia kursu wraz z oceną
  • Możliwość konsultacji z lektorem w razie nieobecności bądź dodatkowych pytań

Skala rady europy

Zajęcia prowadzone są z podziałem na poziom kursantów, który oparty jest na Skali Rady Europy (ang.  Common European Framework of Reference).
Skala wyróżnia 6 poziomów biegłości językowej:
Poziom początkujący:
A1 – Beginner
A2 – Pre-intermediate
Poziom średniozaawansowany:
B1 – Intermediate
B2 – Upper-intermediate
Zaawansowany:
C1 – Advanced
C2 – Proficient