fbpx
Czas na naukę

Angielski 15+

Kurs Angielski 15+

Lesson Corner oferuje zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych.
W Lesson Corner korzystamy z podręczników National Geographic Learning tworzonych przez światowej sławy autorów, renomowanych redaktorów i najlepszych konsultantów z dziedziny metodyki nauczania języków obcych.
Co więcej, stawiamy na naukę opartą o autentyczne materiały.

Co wchodzi w skład kursu?

  • Spotkania 2 razy w tygodniu po 90 minut
    116 godzin lekcyjnych
  • Podręcznik
  • System ewaluacji postępów kursanta w formie testów śródrocznych
  • Certyfikat ukończenia kursu wraz z oceną
  • Możliwość konsultacji z lektorem w razie nieobecności bądź dodatkowych pytań

Skala rady europy

Zajęcia prowadzone są z podziałem na poziom kursantów, który oparty jest na Skali Rady Europy (ang.  Common European Framework of Reference).
Skala wyróżnia 6 poziomów biegłości językowej:
Poziom początkujący:
A1 – Beginner
A2 – Pre-intermediate
Poziom średniozaawansowany:
B1 – Intermediate
B2 – Upper-intermediate
Zaawansowany:
C1 – Advanced
C2 – Proficient

Cennik

Angielski 15+

Liczba godzin: 2 x 90 minut
Płatność jednorazowa: 2600 zł
Płatność w 2 ratach: 2650 zł
Płatność w 10 ratach: 2700 zł

Zostańmy w kontakcie